Decadenti

Reklamou se rozumí oznámení, předvádění či jiná prezentace šířené zejména komunikačními medii pro podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží.